Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden aangeboden door HAYA Clinics. Door onze website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken of onze diensten niet af te nemen.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Het is verboden om de website te gebruiken op een manier die onwettig is of schadelijk is voor HAYA Clinics of derden. U stemt ermee in om geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere schadelijke of kwaadaardige code te introduceren of te verspreiden op de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, ontwerpen en lay-out, is eigendom van HAYA Clinics of onze licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HAYA Clinics.

Aansprakelijkheid

HAYA Clinics is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, of als gevolg van het vertrouwen op de informatie die op de website wordt verstrekt.

Diensten en afspraken

Bij het maken van een afspraak bij HAYA Clinics gaat u akkoord met het betalen van de toepasselijke kosten voor de gekozen behandeling. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande tijd kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Indien u binnen 24 uur voor de geplande tijd annuleert of niet komt opdagen, kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Klachten en geschillen

Als u een klacht heeft over onze diensten of de website, neem dan contact met ons op zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden of onze diensten, zullen we proberen dit geschil in goed overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar HAYA Clinics is gevestigd.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

HAYA Clinics behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Door de website te blijven gebruiken of onze diensten af te nemen na wijzigingen in de algemene voorwaarden, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan het recht van het land waar HAYA Clinics is gevestigd. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar HAYA Clinics is gevestigd.

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:

HAYA Clinics
Adres: Oosterheemplein 550,
2721NJ Zoetermeer
Telefoonnummer: 079 785 17 35
E-mailadres: Info@hayaclinics.nl

Overige bepalingen
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht. Eventuele vertraging of nalatigheid van HAYA Clinics om de naleving van deze algemene voorwaarden af te dwingen, doet geen afbreuk aan onze rechten om op enig moment naleving af te dwingen.

Laatst bijgewerkt op: 1 April, 2023

Scroll to Top